Компанія «Трістар Авто Еліт»

Є однією з найбільш динамічних за темпами розвитку, про що свідчить зростаюча кількість клієнтів, більшість із яких стають постійними.

Весь процес співробітництва з клієнтом оснований на єдиному принципі: «Клієнт — наш Бос».
«Трістар Авто Еліт» пропагує новий підхід до автомобільного бізнесу. Репутація, відповідальність, відкритість, лідерство — це корпоративні цінності нашої компанії.

Наша команда

Основні принципи політики якості «Трістар Авто Еліт»

Трістар Авто Еліт планує, здійснює та контролює принципи політики якості у своїй діяльності в наступних площинах:

  • якісні продукти та послуги, що надає підприємство на автомобільному ринку
  • якість та результативність у роботі персоналу;
  • якісне обслуговування клієнтів;
  • використання якісних інформаційних ресурсів;
  • якісний підхід у збереженні природних ресурсів.

Послуги в сервісному обслуговуванні, які пропонує «Трістар Авто Еліт», базуються на постійному удосконаленні й виявленні небажаних ускладнень ще до самого процесу надання робіт відповідно до циклу « Планування-Виконання-Контроль-Коректування».

Персонал повинен бути компетентним, тобто мати відповідну освіту, професійну підготовку, кваліфікацію, досвід. Повинен бути підготовлений до запровадження й ефективної роботи системи якості й постійного покращення показників діяльності підприємства на основі підвищення задоволеності клієнтів. Для чого в організації повинна існувати система набору, підготовки, перепідготовки, атестації, мотивації персоналу та планування його кар’єри.

В організації повинен бути визначений необхідний рівень компетентності для персоналу, який виконує роботи, що впливають на якість продукції та послуг. Персонал повинен розуміти важливість своєї діяльності для досягнення загальних цілей підприємства в галузі якості.

Якісне обслуговування клієнта — перш за все це не тільки визначення вимог споживача до продукції та послуг , але й вимоги, що стосуються доставки товару клієнту й майбутнього його обслуговування, інші вимоги, виконання яких необхідне для більш повного задоволення потреб й очікувань клієнта.

Планова систематична робота по визначенню потреб у фінансових ресурсах й оптимізації їх джерел. Фінансові ресурси, якими володіє підприємство, повинні забезпечувати його стабільну роботу без загрози банкротства, а також приносити певний дохід. Потреба у фінансових ресурсах й доходи від їх використання повинні плануватись. Також повинні контролюватися досягнуті результати й вноситися необхідні корективи в діяльність.

Підприємство повинно знати свої інформаційні потреби, визначати й оцінювати внутрішні й зовнішні джерела інформації, перетворювати інформацію в знання, що корисні підприємству, використовувати дані й знання для вироблення стратегій, визначення й досягнення мети.

Підприємство повинно економно й раціонально використовувати природні ресурси й мінімально забруднювати навколишнє середовище.Клієнтам

© 2016 «Трістар Авто Еліт»

м. Львів, вул. Пластова, 2.  Тел.: (067) 3 100 500 / (032) 236 15 15

Матеріали розміщені на цьому сайті носять інформаційний характер і можуть бути змінені без попереднього повідомлення відвідувачів цього ресурсу.

Дизайн — gorelovs.com